Sosyal ve kültürel dünyanın bir parçası olarak spor, fiziksel aktivite sonucu elde edilen derecelerden ya da sadece eğlenmek, gelir elde etmek amacıyla gönüllü olarak katıldığımız fiziksel etkinliklerden ibaret değildir. Spor aynı zamanda, toplumun sosyal ve kültürel yapısından etkilenen ve bu yapıyı etkileyen bir aktivitedir.

Dolayısıyla sporun yönetim ve organizasyonu da devletler açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde tüm dünya ülkeleri spora büyük önem vermekte ve bu alanda önemli yatırımlara, organizasyonlara imza atmaktadır. Ayrıca uluslararası spor organizasyonlarında ön sıralarda yer almak için mücadele etmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda alınan sonuçlar  saygınlığın  bir göstergesi  olarak  kabul  edilmektedir.  Bu  durum

şehirler açısından da böyledir.

 

Biz de Çorum Belediyesi olarak şehrimizde sporun yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra spora ve sporun bir yaşam biçimi haline gelmesine yönelik geniş katılımlı sportif faaliyetler ve organizasyonlar düzenliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz faaliyetlerden bir tanesi de hem şehrimizi tanıtımında önemli bir yere sahip olan hem de geniş kitlelerin katılma imkânı bulduğu Uluslararası Hitit Koşusudur.  

7’den 70’e her yaştan insanımızı sporun birleştirici, ruh ve beden sağlığına iyi gelen özelliklerinden faydalanmaya davet ediyorum. Hitit Koşumuzun şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

 

Katılımcılara teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum…

 

Zeki GÜL

BELEDİYE BAŞKANI